KODEKS PRACY POBIERZ

kodeks pracy pobieralnia plik pobranie wypadki przy pracy

kodeks pracy pracownik prawa i obowiązki

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

kodeks pracy bhp kodeks pracy bezpieczeństwo kodeks pracy higiena kodeks pracy
kodeks pracy kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy

kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązki pracownika obowiązki pracodawcy umowa o prace zlecenia

|kodeks pracy | KODEKS PRACY | BHP | HACCP | Good Hygiene Practice | lubuskie Dobra Praktyka Higieniczna | szkolenia Dobra Praktyka Higieniczna | CCP | wdrażanie haccp wdrażanie | księga haccp księga | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

KODEKS PRACY

 

 

Dział X kodeksu pracy
 
- bezpieczeństwo i higiena pracy -

Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II -
Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III -
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV -
Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V -
Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne
Rozdział VI -
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII -
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII -
Szkolenie
Rozdział IX -
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X -
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI -
Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII -
Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII -
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE