KODEKS PRACY POBIERZ

kodeks pracy pobieralnia plik pobranie wypadki przy pracy

kodeks pracy pracownik prawa i obowiązki

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

kodeks pracy bhp kodeks pracy bezpieczeństwo kodeks pracy higiena kodeks pracy
kodeks pracy kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy

kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązki pracownika obowiązki pracodawcy umowa o prace zlecenia

|kodeks pracy | KODEKS PRACY | BHP | HACCP | Good Hygiene Practice | lubuskie Dobra Praktyka Higieniczna | szkolenia Dobra Praktyka Higieniczna | CCP | wdrażanie haccp wdrażanie | księga haccp księga | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNO¦CI
 Nowo¶ci
 Artykuły
ŻYWNO¦Ć RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

KODEKS PRACY

 

Rozdział III - Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Dział X kodeksu pracy - bezpieczeństwo i higiena pracy


Art. 213.
§ 1. Pracodawca jest obowi±zany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniaj±cych wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2. Obiekt budowlany, w którym znajduj± się pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania dotycz±ce bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajduj± się pomieszczenia pracy, powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy budowa lub przebudowa dotyczy czę¶ci obiektu budowlanego, w której znajduj± się pomieszczenia pracy.

Art. 214.
§ 1. Pracodawca jest obowi±zany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.

§ 2. Pracodawca jest obowi±zany utrzymywać obiekty budowlane i znajduj±ce się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urz±dzenia z nimi zwi±zane w stanie zapewniaj±cym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.


Następny rozdział:
Rozdział IV -
Maszyny i inne urz±dzenia techniczne

 

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowo¶ci| Artykuły | Prawo pracy| NSE