nadzór bhp nadzór prowadzenie firm prowadzenie opracowywanie

szkolenie szkolenia dokonywanie oceny ryzyka zawodowego ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadku

prowadzenie szkolen szkoleń prowadzenie kart rejestrów wykonywanie badań

choroby zawodowe analiza ryzyka działania zapobiegawcze

dobra praktyka higieniczna dobra praktyka produkcyjna osoby kierujšce pracownikami pracodawca
szkolenia usługi bhp usługi analiza dokumentacja powypadkowa nadzór nad warunkami pracy

tematy bhp prawo pracy urlopy pracownicze czas pracy pakiet usług bhp haccp ghp gmp szkolenia specjalistyczne czynniki szczególnie niebezpieczne

|SZKOLEŃ | SZKOLENIA | szkolenie okresowe | HACCP | GHP | GMP | RYZYKO | CCP | PUNKTY KONTROLI | KRYTYCZNE | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE | SUBSTANCJE SZKODLIWE | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | KARTA CZYNNIKÓW | PRAWO PRACY SZKOLENIA | ANALIZA CZYNNIKÓW | OCHRONA | HIGIENA | woj. lubuskie szkolenia | woj. dolnośląskie | szkolenia zielona góra |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

Oferujemy prowadzenie wstępnego instruktażu ogólnego bhp i dokumentacji z tym związanej.

 

  1. Oferujemy opracowywanie:

 • Programów szkoleń instruktażu ogólnego;
 • Programu szkoleń instruktażu stanowiskowego;
 • Rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby;
 • Rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności fizycznej;
 • Zakładowych wykazów prac wzbronionym kobietom i młodocianym;
 • Instrukcji, wytycznych i zarządzeń wewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy;
 • Pełny wykaz usług znajdziesz tutaj [czytaj więcej]

UPRZEDŹ WIZYTĘ INSPEKTORA PRACY

 

  2.  Koordynowanie poddawanie się przez pracowników wymaganym badaniom lekarskim.

 

  3.  Opracowywanie dokumentacji świadczeń bhp;

 • Tabel norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej;
 • Norm przydziału środków utrzymania higieny osobistej;
 • Prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego;
 • Wypłacania ekwiwalentów pieniężnych z powyższych tytułów;
 • Warunków i zasad przydziału płynów do picia i posiłków profilaktycznych;

4. Sprawdzanie warunków pracy i stanu bhp oraz przedstawianie zleceniodawcy występujących nieprawidłowości.

 

5. Koordynowanie przeprowadzania postępowania powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy, m.in:

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do powstania wypadku przy pracy;
 • Przesłuchanie poszkodowanego, świadków wypadku i zbieranie innych dowodów;
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej;
 • Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych; [czytaj więcej]

6.     Prowadzenie obowiązujących kart i rejestrów.

 • Badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • Wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby;

7. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka, określanie działań korygująco - zapobiegawczych. [czytaj więcej]

 

8.  Sporządzanie okresowych ocen i analiz stanu bhp oraz przedstawianie wynikających z nich wniosków.

 

9.   Doradztwo w sprawach stosowania przepisów bhp i technicznego bezpieczeństwa pracy.

 

10. Prowadzenie szkoleń podstawowych i okresowych w zakresie bhp dla wszystkich branż i stanowisk. [czytaj więcej]

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE