bezpieczeństwi i higiena pracy usługi bhp usługi szkolenia wypadki

ochrona przeciwpożarowa ppoż szkolenia szkolenie konsultacje bhp doradztwo warunki pracy regulaminy bhp

wdrażanie opracowywanie bhp przeprowadzanie szkoleń dokumentacji dokumantacja monitorowanie ccp haccp ghp gmp

bezpieczeństwo inspekcja sanitarna inspekcja pracy system bezpieczeństwa żywności

dobra praktyka higieniczna dobra praktyka produkcyjna osoby kierujšce pracownikami pracodawca
szkolenia usługi bhp usługi analiza dokumentacja powypadkowa nadzór nad warunkami pracy

tematy bhp prawo pracy urlopy pracownicze czas pracy pakiet usług bhp haccp ghp gmp szkolenia specjalistyczne czynniki szczególnie niebezpieczne

|SZKOLEŃ | SZKOLENIA | szkolenie okresowe | HACCP | GHP | GMP | RYZYKO | CCP | PUNKTY KONTROLI | KRYTYCZNE | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE | SUBSTANCJE SZKODLIWE | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | KARTA CZYNNIKÓW | PRAWO PRACY SZKOLENIA | ANALIZA CZYNNIKÓW | OCHRONA | HIGIENA | woj. lubuskie szkolenia | woj. dolnoœlšskie | szkolenia zielona góra |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

Gorąco namawiamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze propozycje okażą się interesujące, umożliwią uregulowanie zgodnie z prawem i wymogami szeregu zagadnień stwarzających dotychczas problemy.
Nadrzędnym celem i intencją KOMERS jest wspomaganie małych i średnich firm w prawidłowym funkcjonowaniu i dalszym rozwoju.

Biuro Usługowo Szkoleniowe KOMERS istnieje na rynku od 1997 roku.

 

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie z zakresu:

 • BHP;

 • Stosowania prawa pracy;

 • Nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Ochrony przeciwpożarowej;

 • minimum sanitarnego;

 • Opracowywania, wdrażania i monitorowania Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych;

 • Opracowywania, wdrażania i monitorowania systemów bezpieczeństwa żywności HACCP;

 • prowadzenia firm pod względem prawa pracy i bhp; [czytaj więcej]

   

   


   

  Oferujemy między innymi pakiet usług z zakresu:

  1. Prawa Pracy - doradztwo i konsultacje z zakresu:
   • Spraw pracowniczych - pełen zakres - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika;
   • Czasu pracy pracowników;
   • Zawierania i rozwiązywania umów o prace;
   • Urlopów pracowniczych;
   • Wynagrodzenia za pracę dla pracowników;
   • Stosowania nagród i kar;
   • Regulaminu pracy;
   • Regulaminu wynagrodzenia;
   • Doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
   • Doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych;
   • oraz innych tematów związanych z prawem pracy; [czytaj więcej]

    

  2. Bezpieczeństwa i higieny pracy;
   • Prowadzenie wstępnego instruktażu ogólnego;
   • Opracowywanie dokumentacji normującej zagadnienia świadczeń bhp związanych z pracą;
   • Sprawdzanie warunków pracy i stanu bezpieczeństwa;
   • Sprawdzanie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
   • Koordynowanie przeprowadzania postępowania powypadkowego;
   • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej;
   • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
   • Sporządzanie okresowych ocen i analiz stanu bhp;
   • Prowadzenie szkoleń dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników w zakresie prawa pracy, BHP i ppoż.;
   • opracowywanie instrukcji i regulaminów bhp;
   • Pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów nadzoru nad warunkami pracy;
   • oraz innych tematów związanych z bhp; [wypadki przy pracy] [instrukcje bhp]

    

  3. Systemu bezpieczeństwa HACCP oraz praktyk GHP, GMP
   • Opracowywanie dokumentacji normującej dane zagadnienia;
   • Wdrażanie i monitorowanie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych;
   • Wdrażanie i monitorowanie systemów bezpieczeństwa HACCP;
   • Wdrażanie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności;
   • Opracowywanie dokumentacji oraz instrukcji;
   • Przeprowadzanie szkoleń; [HACCP] [GHP / GMP]

    

  4. Szkoleń;
   • Prowadzenie szkoleń bhp, ppoż., bezpieczeństwa żywności;
   • Szkolenia z zakresu minimum sanitarnego;
   • Szkolenia bhp;
   • Szkolenia HACCP, GHP oraz GMP;
   • Szkolenia ppoż;
   • Prowadzenie szkoleń bhp;
   • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych;
   • Szkolenia dla każdej grupy zawodowej;
   • Szkolenia dla pracodawców o pracowników;
   • Szkolenia dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne;
   • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej;
   • Tematyczne szkolenia na zlecenie firm; [czytaj więcej]


  5. Ochrony Przeciwpożarowej;
   • Prowadzenie wstępnego instruktażu;
   • Opracowywanie dokumentacji ppoż.;
   • Sprawdzanie warunków bezpieczeństwa ppoż.; [czytaj więcej]

    

   

  Nasi doświadczeni specjaliści są gwarancją wspomagania firm w poprawnym jej funkcjonowaniu, a także w dalszym jej rozwoju i osiągnięciu sukcesu.
 • strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

  HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE