FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

BANNERY I LOGA FIRMY KOMERS

 

Jeżeli zainteresowany jesteś umieszczeniem naszego banneru na własnej witrynie internetowej prosimy o kontakt z webmasterem firmy KOMERS webmaster

 

  • Baner duży wykonany w technologii flash.

Wklej ten kod do Twojego kodu strony internetowej.

 

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="500" height="100" id="10" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.komers-bhp.pl/images/flashduzy.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#691000" />
<embed src="http://www.komers-bhp.pl/images/flashduzy.swf" quality="high"

bgcolor="#691000" width="500" height="100" name="10" align="middle"

allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

 

  • Baner mały wykonany w technoligii flash.

Wklej ten kod do Twojego kodu strony internetowej.

 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="160" height="90">
<param name="movie" value="http://www.komers-bhp.pl/images/flashmaly.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://www.komers-bhp.pl/images/flashmaly.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="160" height="90"></embed>
</object>

 

  • Baner duży wykonany w technologii gif.

USŁUGI DORADZTWO SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY BHP PPOŻ HACCP

Wklej ten kod do Twojego kodu strony internetowej.

 

<p align="center"><a href="http://www.komers-bhp.pl"><img src="http://www.komers-bhp.pl/images/reklama.gif" border=0 alt="USŁUGI DORADZTWO SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY BHP PPOŻ HACCP" width="443" height="84"></a></p>

 

 

  • Baner mały wykonany w technologii gif.

 

USŁUGI DORADZTWO SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY BHP PPOŻ HACCP

 

Wklej ten kod do Twojego kodu strony internetowej.

 

<p align="center"><a href="http://www.komers-bhp.pl"><img src="http://www.komers-bhp.pl/images/reklama2.gif" border=0 alt="USŁUGI DORADZTWO SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY BHP PPOŻ HACCP" width="134" height="152"></a></p>

 

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE